Nettoafregning

Generelt

Når du anskaffer et solcelleanlæg, bliver du producent af energi til elnettet. Og dermed skifter din el-installation karakter, set fra elnettets synspunkt.

Energinet.dk er den instans, der har det overordnede ansvar for, at elnettet altid kan levere den mængde energi og den spændingskvalitet, som markedet efterspørger.

Det er hos Energinet, at du som solcelleejer skal ansøge om nettoafregning.

Nettoafregning betyder, at dit solcelleanlæg producerer strøm, som du selv forbruger. Den strøm du ikke selv forbruger, sælger du til elnettet. Ved nettoafregning fritages du helt eller delvist for at betale nogle offentlige afgifter i forhold til den strøm, du selv producerer og forbruger.

 

Ansøgning om nettoafregning
Der er to måder at ansøge på.
Vælg én af disse:

 

1. Udfyld ansøgningsskema på papir og send (Anbefalet)
Benyt dette ansøgningsskema:
HENT ANSØGNINGSSKEMA (ANSØGNING OM TILSAGN)
Skemaet udfyldes, printes, underskrives og emailes til sol@energinet.dk eller pr. brev til Energinet (Adresse står på ansøgningen). Husk at sende vores købsaftale med.

2. Vi ansøger for dig
Hvis du ikke har mod på eller mulighed for at ansøge selv, kan vi indsende ansøgningen for dig. Hvis du ønsker dette, skal du give os fuldmagt til at ansøge på vegne af dig.

 

Afgørelse af nettoafregning
Når du har fået tilsagn fra Energinet.dk og har opsat anlægget, skal du ansøge om afgørelse. Afgørelsen er for at vurdere, om det, du har fået tilsagn til, ikke overstiger det etablerede anlæg. Benyt dette ansøgningsskema:

HENT ANSØGNINGSSKEMA (ANSØGNING OM AFGØRELSE)

 

Sagsbehandlingstider hos Energinet
Her kan du finde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos Energinet: SAGSBEHANDLINGSTIDER

 

*) Betinget købsaftale
For at du kan søge om tilskud eller nettoafregning, skal du forinden indgå en købsaftale med en solcelleleverandør. Denne aftale skal nemlig indsendes med ansøgningen. Du kan få en betinget købsaftale ved at indhente et tilbud hos os.

Bemærk at vores købsaftale er betinget af, at du får positivt tilsagn. Hvis du skulle få et afslag, er du ikke længere bundet af aftalen med os.

KONTAKT

Sådan kommer du i gang med Innogie

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores produkter, services eller andet.

Tlf.: +45 5188 2665  |  Mail: info@innogie.dk